skip to Main Content
Winterligplaats aanvragen

Winterligplaatsen Stadshaven Zaltbommel

Van 15 oktober t/m 15 april bieden we winterligplaatsen in de stadshaven van Zaltbommel aan voor charteren recreatievaartuigen. We hebben in de winter een speciaal maandtarief. U kunt in de winter één of meerdere maanden, tot een half jaar in onze haven liggen met uw schip. Zaltbommel is centraal gelegen in het land en beschikt over een breed winkelaanbod, restaurants, theater, bioscoop en bus- en treinstation. Wij kunnen in de winter schepen tot een lengte van ongeveer 30 meter kwijt. Na 15 april moeten alle winterliggers de Stadshaven Zaltbommel weer verlaten hebben. Wij hanteren een termijn van minimaal één maand (vóór en ná de winterperiode) waarbinnen u niet, als voormalig winterligger, mag aanmeren indien u langdurig aan boord verblijft. Uiteraard bent u daarbuiten in de zomerperiode voor kortere tijd van harte welkom als passant. De havenmeester houdt namens de Beheerder toezicht op deze afspraken.

Tarieven:

 • Liggeld €1,75 per m2 per maand (lengte maal breedte over alles), minimum tarief €75,00 per maand. Liggeld gehele winterperiode (6mnd) €8,50 per m2
 • Elektriciteit €0,35 per kWh, voorschot €50,00 per maand
 • Water €10,00 per maand (n.v.t. als u niet aan boord verblijft)
 • Vuilafvoer €10,00 per maand (n.v.t. als u niet aan boord verblijft)
 • Gratis wifi 1mb, sneller internet €15,00 per maand
 • Alle tarieven zijn inclusief BTW

Voorwaarden:

Wilt u in aanmerking komen voor een winterligplaats, dan dient u te reserveren. Naast gegevens van eigenaar en schip hebben we ook nodig: een recente foto van uw schip, kopie verzekeringsbewijs van uw schip en een kopie identiteitsbewijs van de scheepseigenaar. Op basis daarvan wordt gekeken of u kunt komen. De indeling en toewijzing van een ligplaats wordt door de beheerder gedaan. U kunt dus ook pas in de Stadshaven Zaltbommel aanmeren na verkregen toestemming van de beheerder, betaling van het gehele liggeld, voorschot elektriciteit en overige kosten over de gereserveerde periode! Bij winterligplaatsen is de “Havenregeling Zaltbommel 2009” met de volgende aanvullingen van toepassing:

 • Onder winterligplaats wordt verstaan het langer dan twee weken aaneengesloten ligplaats innemen in de Stadshaven Zaltbommel, in de periode van 15 oktober van een bepaald jaar t/m 15 april van het daarop volgende jaar.
 • U mag gedurende de winterperiode na verkregen toestemming van de beheerder, (WSV De Golfbreker is door de gemeente aangewezen als beheerder) op uw boot verblijven, u kunt zich niet inschrijven in de gemeente. Van 16 april t/m 14 oktober is lang verblijf aan boord van uw schip in onze haven niet toegestaan.
 • U kunt per maand reserveren in deze winterperiode.
 • U kunt de maand laten ingaan op iedere gewenste datum in deze winterperiode
 • Een ligplaats in de winter moet gereserveerd worden.
 • Na akkoord van de Gemeente en bestuur WSV De Golfbreker ontvangt u een bevestiging. Een reservering is definitief na ontvangst van de betaling van het liggeld, voorschot elektriciteit en overige kosten over de periode waarvoor u gereserveerd heeft.
 • Bij annulering van de reservering vindt geen terugbetaling plaats.
 • Bij gebruik van elektriciteit wordt maandelijks een voorschot in rekening gebracht, dit wordt na afloop van de winterligperiode verrekend met het afgelezen verbruik.
 • Alle tarieven zijn maandtarieven waarbij ook een deel van een maand als een volle maand wordt berekend.
 • Betaling dient vooruit plaats te vinden.
 • Betalingen kunnen uitsluitend per bank worden voldaan.
 • Bij aanvraag van een winterligplaats dient u de volgende zaken te overleggen: bewijs van verzekering schip, een recente foto van het vaartuig en een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar van het schip.
 • Langszij aanmeren dient in voorkomende gevallen gedoogd te worden.
Winterligplaats aanvragen
Back To Top